Szukaj

Zapytanie ofertowe 3/2018

Wynajem i obsługa toalet wraz z transportem, montażem i demontażem urządzeń, w trakcie wydarzenia Dni Cedyni 2018.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 4.
74-520 Cedynia
NIP 858-17-02-250

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Przedmiotem oferty jest wynajem i serwis toalet wraz z transportem, montażem i demontaż urządzeń, w trakcie wydarzenia Dni Cedyni 2018
- wynajem 9 toalet standardowych
- wynajem 2 toalet dla osób niepełnosprawnych
- 2 toaleta VIP
łącznie 13 sztuk z serwisem czyszczenia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. CZAS REALIZACJI :

 22 – 25 czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji:
•    Czwartek 21 czerwca 2018 r. ( ustawienie od godz. 14.00 – odbiór 22 czerwca do godz. 10.00 ) i przetransportowanie po Górę Czcibora.
Nad Odrą w punkcie czerpania wody pomiędzy Osinowem Dolnym a Starym Kostrzynkiem przy drodze wojewódzkiej nr 126.
1 standardowa toaleta
•    Piątek 22 czerwca 2018 r.  ( ustawienie o godz. 14.00 ) - 25 czerwca (odbiór do godz. 10.00) - Amfiteatr w Cedyni przy ulicy Kościuszki,
4 standardowe i 1 dla osób niepełnosprawnych i 2 vip
•    Piątek 22 czerwca 2018 r. ( ustawienie od godz. 14.00) -  25 czerwca (odbiór godz. 10.00 )
Plac pod Górą Czcibora w Osinowie Dolnym.
5 standardowych i 1 dla osób niepełnosprawnych

IV. TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT

V. SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- wykaz wykonanych usług wraz z obsługą techniczną.
- wypełniony druk oferty

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie przepisami prawa, zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez cały okres trwania imprezy.

VIII. CZAS I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy dostarczyć do 27.04.2018 r.:

•    osobiście do biura Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
przy  plac Wolności 4 w Cedyni  lub droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.