Szukaj

Punkt informacyjny w Bielinku

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 - 11.00 w Bielinku (Świetlica Wiejska) dla wszystkich zainteresowanych dostępny będzie punkt informacyjny dotyczący planowanej inwestycji pn.: "Prace modernizacyjne na Odrze granicznej".

Działanie to przewidziane jest do realizacji w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). POPDOW realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Inwestorem Zadania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W punkcie informacyjnym możliwe będzie uzyskanie informacji dotyczących Projektu, jego lokalizacji, zakresu prac inwestycyjnych, a także zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i otrzymanie informacji na temat planowanej we wrześniu 2018 konferencji informacyjno – konsultacyjnej.