Szukaj

Wieża widokowa

Wieża widokowa
Tower/ Aussichtturm

Wieża widokowa

foto: Bartosz Bogdanowicz


Wtorek- niedziela
Tuesday-Sunday/ Dienstag- Sonntag
9.00-16.00

Bilet:  2 zł
Ticket/Eintrittskarte : 2 zł

Zbudowana została w 1895 r. jako pomnik dla uczczenia poległych w wojnach żołnierzy pochodzących z Cedyni. Położona na górującym nad okolicą wzgórzu, wznosi się na 14 m. W czasie walk w lutym 1945 r. wieża służyła Armii Czerwonej jako punkt obserwacyjny. Po wojnie użytkowana była przez Wojsko Ochrony Pogranicza. Po 1956 r. została odremontowana i udostępniona do zwiedzania. Roztacza się z niej wyjątkowa panorama miasta i widok na Żuławy Cedyńskie.

Buit In 1895 as monument for celebration fallen Turing Prussian Wars. Rises on 14 m. In February 1945 served as Red Army observational point. After war be used by Border Protection Army. In 1956 tower was renovated and open to sightseeing. /tere i salso an exceptional panorama of the city and a view of the River pool.

Gebaut In 1895 als Denkmal für die Feier die Soldaten, die im preuβischen Kriege gafallen. Erhebt sich auf 14 m Hoch. Im Februar 1945 verwendet wurde als Rote Armee Beobachtungspunkt. Nach dem Krieg von Grenzschutzkräfte verwendet werden. 1956 Turm wurde renoviert und offen für Besichtigungen. Es gibt auch ein auβergewöhnliches Panorama auf die Stadt und ein Blick auf die Flussbad.