Szukaj

Dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Zespół Parków Krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają w sobotę 21 maja 2016 r. na piknik rodzinny z okazji Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 

Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Nadodrza oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ta nowa inicjatywa nawiązuje do Europejskiego Dnia Parków Narodowych, który przypada w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r.

Cedyński Park Krajobrazowy utworzony 1 kwietnia 1993 r. to jedno z miejsc na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których można poczuć się jak w górach. Najwyższe wyniesienia, wznoszą się na wysokość ponad 160 m (Zwierzyniec 167 m n.p.m.), ale tuż obok rozpościerają się tereny położone nieznacznie poniżej poziomu morza.

Swój unikalny charakter park zawdzięcza ogromnemu zróżnicowaniu krajobrazów będących świadectwem ostatniego zlodowacenia. Park obejmuje przełomową dolinę Odry, jej strefę krawędziową z licznymi punktami widokowymi oraz rozległe fragmenty wysoczyzn poprzecinanych wąwozami. Takie ukształtowanie powoduje   występowanie kontrastowych siedlisk przyrodniczych, od skrajnie mokrych i chłodnych po ciepłolubne i gorące. Wyjątkowe bogactwo flory i fauny parku znane jest w kraju i za granicą.

Miejscem majowego pikniku będzie polana pod Górą Czcibora w bezpośredniej bliskości  rezerwatu Wrzosowiska Cedyńskie, gdzie od końca września 2015r, funkcjonuje nowo wyznaczona ścieżka, pozwalająca na jego zwiedzanie. Cedyński Park Krajobrazowy to kolorowa mozaika, którą tworzą historia, geologia i przyroda.

Program:

Część I
Polana pod Górą Czcibora
1.    - Uroczyste otwarcie Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego
12.30 - Oficjalne otwarcie nowej ścieżki dydaktyczno - promocyjnej w Rezerwacie 
           Wrzosowiska Cedyńskie
12.30 - 16.00
•    Eko Jarmark - stoiska z produktami regionalnymi ; m.in. cedyński miód akacjowy, serowarzy z Doliny Dolnej Odry, rękodzieło jadalne i inni.
•    Zabawa terenowa z nagrodami dla uczestników indywidualnych, rodzin i grup kilkuosobowych. Uczestnicy otrzymają karty terenowe z mapami, na których rozmieszczono punkty do odszukania w terenie. Należy je odnaleźć, rozwiązać zadania o tematyce przyrodniczej i wypełnioną kartę dostarczyć na stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych. Dla uczestników, którzy odnajdą punkty i rozwiążą poprawnie najwięcej zadań czekają nagrody;
•    Stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Nadleśnictwa Mieszkowice oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej z materiałami dla uczestników;
•    Wystawa o parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, konkursy i zabawy przyrodnicze z nagrodami dla najmłodszych organizowane przez pracowników ZPKWZ
•    Wspólne ognisko z kiełbaskami

Dla uczestników festynu przygotowano liczne konkursy ekologiczne, a dla laureatów przewidziano drobne nagrody w postaci wydawnictw Zespołu Parków Krajobrazowych. Będą również rozlosowane budki lęgowe i karmniki dla ptaków, które ufundowała Firma Milektron – Emilia i Halina Wołosz. Do dyspozycji dzieci będą wielkoformatowe puzzle, związane z Gminą Cedynia i przyrodą Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zachęcamy do wspólnego świętowania i dobrej zabawy  z nami  na polanie pod Górą Czcibora. Do dyspozycji będą stanowiska piknikowe oraz krąg ogniskowy.
Niech myślą przewodnią Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, będzie myśl, że zaczynając od własnego podwórka, dając przykład innym, możemy dokonać wielkich i ważnych zmian, aby chronić środowisko przyrodnicze najbliższego regionu, a w dalszej perspektywie – całej ziemi.

Część II
Stary Kostrzynek – świetlica wiejska „Nad rozlewiskiem”
Program:
18.00 – spacer przyrodniczy na punkt widokowy i użytek ekologiczny w Starym Kostrzynku – murawy kserotermiczne
19.00 – „Skarby kostrzyneckiego rozlewiska” - pokaz multimedialny z prelekcją przyrodniczą: Piotr Chara
20.00 – 30 lecie utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku – uroczystości jubileuszowe i biesiada śpiewacza 
 
Partnerzy Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego:
•    Nadleśnictwo Chojna
•    Nadleśnictwo Mieszkowice
•    Gimnazjum im Mieszka I w Cedyni
•    Ośrodek Edukacji Regionalnej Wiejski Kocur
•    Ochotnicza Straż Pożarna w Osinowie Dolnym
•    Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
•    Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Piasku
•    Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
•    Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku
•    Sołtys i Rada Sołecka w Starym Kostrzynku
•    AERO JURAS – Jerzy Szałecki
•    MILEKTRON  Halina Wołosz

Dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego