Szukaj

Maj w Gminie Cedynia

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z majowej - kulturalnej oferty przygotowanej przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu wraz z partnerami zewnętrznymi i stowarzyszeniami aktywnymi na naszym terenie. Wydarzenia o charakterze rocznicowym i patriotycznym łączą się z działaniami upowszechniającymi i kulturalnymi. Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo spotkać z nami podczas któregoś z proponowanych przedsięwzięć.

 Kalendarium:
•    2 maja 2016r. – poniedziałek
     15.00 - Piknik majowy w Żelichowie z okazji Dnia Flagi RP

•    3 maja 2016r. – wtorek
     11.30 - Msza św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Cedyni w 225 
     rocznicę uchwalenia Konstytucja 3 maja

•    13 maja 2016r. – piątek
     19.00 – 24.00 -  Cedyńska Noc Muzeów

•    21 maja 2016r. – sobota
     12.00 – 16.00 Dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego – EKO 
     Jarmark - polana pod Górą Czcibora i świetlica wiejska w Starym Kostrzynku
     18.00 - 20.00  Tajemnice Kostrzyneckiego rozlewiska -  prezentacje przyrodnicze
     20.00 –  Biesiada śpiewacza z okazji 30 lecia utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku

 
PIKNIK MAJOWY W ŻELICHOWIE
Z OKAZJI DNIA FLAGI RP
poniedziałek 2 maja 2016r.

Parafia Klępicz, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołectwo Żelichów serdecznie zapraszają do udziału w rekreacyjno – kulturalnym pikniku rodzinnym z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który odbędzie się 2 maja 2016r (poniedziałek) w Żelichowie / Gmina Cedynia
Piknik majowy w Żelichowie to wydarzenie plenerowe adresowane do wszystkich mieszkańców gminy Cedynia, Powiatu Gryfińskiego oraz turystów, promujące aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. To dzień, w którym łączymy myśli o naszych barwach narodowych z okazją do spotkania  ze znajomymi i rodziną. Tegoroczny Piknik łączy się z uroczystościami odpustowymi w Parafii Klępicz.
W programie odbędą się prezentacje i konkursy wiedzy związane z obchodzonymi świętami państwowymi: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucji 3 Maja oraz Święta Unii Europejskiej. Animatorzy z Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przygotowali zajęcia i zabawy dla najmłodszych oraz prelekcje historyczną połączoną ze spacerem wiejskim. W trakcie wydarzenia odbędą się występy artystyczne, a oprawę muzyczną zapewni zespół NASTROJE.
Zapraszamy do  skorzystania z przygotowanej specjalnej oferty prelekcji, konkursów, pokazów i programu artystycznego.
Spotkanie w Żelichowie 2 maja 2016r. rozpocznie Msza święta odpustowa, w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie o godz. 15.00.

Żelichów - wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w źródłach po raz pierwszy w 1337 r., w księdze ziemskiej margrabiego Ludwiga. Pierwotnie osada ta o areale 45 łanów była własnością Henningsa von Jagowa, założyciela jednej z linii rodu von Wrech.
Miejscowość położona jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i południowo-wschodniej części gminy Cedynia w odległości ca 2 km na południe od trasy Cedynia - Moryń.

Program:
15.00 - Msza święta odpustowa z relikwiami św. Ojca Pio w Roku  Świętym  Miłosierdzia
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie
16.30 –  zapraszamy wszystkich na wspólna agapę przy świetlicy wiejskiej z grochówką oraz  ciastem  kawą i herbatą  
17.30 – Żelichów wczoraj i dziś – pokaz zdjęć i prelekcja historyczna w świetlicy wiejskiej w Żelichowie
18.00 – Spacerkiem po Żelichowie – zwiedzanie z przewodnikiem Żelichowa i XIX wiecznego zespołu folwarcznego.
19.00 – biesiada z konkursami z zespołem NASTROJE

W trakcie Pikniku w Żelichowie będą przygotowane specjalne strefy zabawy z animacjami i konkursami dla najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny!

Organizatorzy : Parafia Klępicz, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, Sołectwo Żelichów
Partnerzy:
•    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•    Hodowla Koni RED WINE
Patronat medialny:
•    Gazeta Chojeńska
•    I.Gryfino.pl
•    Chojna 24.pl
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
To stosunkowo młode święto ustanowione zostało Ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004.
Dzień 2 maja został wybrany z dwóch powodów historycznych:
2 maja 1945r. o godzinie 6 rano zdobywający Berlin żołnierze z 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, zatknęli biało - czerwony sztandar na kolumnie zwycięstwa ( Siegessäule ) w Tiergarten w Berlinie.
W czasach PRL, 2 maja nakazywano zdejmowanie flag narodowych ( po Święcie Pracy ), tak aby nie wisiały, w czasie nieuznawanego przez komunistyczne władze, święta 3 maja.
Historia Barw Narodowych
Barwy biała i czerwona po raz pierwszy, nieoficjalnie, zostały uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji - 3 maja 1792 roku. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało - czerwonymi szarfami, kolory nawiązywały do herbu Królestwa Polskiego - Białego Orła na czerwonym tle. Oficjalnie, po raz pierwszy, kolory biały i czerwony uznane zostały za barwy narodowe Uchwałą Sejmu z 7 lutego 1831 roku, w której czytamy:
Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:
Artykuł 1. Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Artykuł 2.Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.
Kolejne regulacje prawne dotyczące barw Rzeczypospolitej Polskiej to m. in. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku "O godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej", Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 "O barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych" oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2004 „O zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej”.  Dla każdego Polaka flaga polska to symbol wyjątkowy, któremu należy się odpowiedni szacunek. Złożona jest ona  z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego, które stanowią odwzorowanie kolorystyki godła państwowego - orzeł biały na czerwonym polu.
Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:
•    Kolor biały używany jest  w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
•    Kolor czerwony jest symbolem ognia, a z cnót oznacza odwagę i waleczność
3 maja 2016r. – wtorek
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.                                                
Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni
11.30 - Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji Święta Konstytucji 3 maja
12.30 - Koncert kameralny duetu Con Fuoco
Con Fuoco – muzyka klasyczna  w wykonaniu Edyty Karpińskiej (skrzypce) i Olega Wolańskiego (akordeon)
KONSTYTUCJA 3 MAJA
Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.
Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej. Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej (uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument) przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.
Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja.

CEDYŃSKA NOC MUZEÓW
piątek 13 maja 2016r.
 „Noc Cedyńskich Tajemnic”

Od 1997 roku, w majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest "Europejska Noc Muzeów" (ang. The European Nights of Museums), w Polsce zwana Nocą Muzeów, pod patronatem Rady Europy. Akcja ta jest ściśle związana z Międzynarodowym Dniem Muzeów.
Międzynarodowy Dzień Muzeów – coroczne święto obchodzone 18 maja, ustanowione w 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.
Tegoroczne hasło: Muzeum i krajobraz kulturowy: zadaniem muzealników tego dnia będzie przedstawienie roli muzeów w tworzeniu i ochronie krajobrazu kulturowego, gdyż to właśnie muzea swoją wiedzą i doświadczeniem aktywnie włączają się do zarządzania i konserwacji otoczenia, w którym funkcjonują. Głównym zadaniem muzeów jest nadzorowanie dziedzictwa zgromadzonego w kolekcjach, jak i tych funkcjonujących poza murami muzealnymi. Muzea poszerzają zatem swoją misję o działania w otwartym obszarze – krajobrazie kulturowym, które je otacza i które wyznacza różnorodne formy odpowiedzialności za dziedzictwo kultury


19:00 – Gmina Cedynia na dawnej fotografii – pokaz zbiorów Muzeum Regionalnego w Cedyni i kolekcji prywatnych – sala posiedzeń Ratusz Miejski.
20.00 – Tajemnice Góry Czcibora…- zwiedzanie wystaw w Muzeum Regionalnym w Cedyni
20.30 – Szlakiem cedyńskich zabytków- spacer miejski z przewodnikiem: wieża widokowa i kościół z XIV w. dawne opactwo cysterek w Cedyni.
22:00 – „Spotkanie z ciekawym człowiekiem” -  niespodzianka wieczoru, sala refektarza Hotel Klasztor w Cedyni, ul. M. Konopnickiej 10

udział w programie Cedyńskiej Nocy Muzeów jest bezpłatny!


DZIEŃ CEDYŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
sobota 21 maja 2016
piknik rodzinny
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Zespół Parków Krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają w sobotę 21 maja 2016 r. na piknik rodzinny z okazji Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.  Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Nadodrza oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Ta nowa inicjatywa nawiązuje do Europejskiego Dnia Parków Narodowych, który przypada w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r.
Cedyński Park Krajobrazowy utworzony 1 kwietnia 1993 r. to jedno z miejsc na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których można poczuć się jak w górach. Najwyższe wyniesienia, wznoszą się na wysokość ponad 160 m (Zwierzyniec 167 m n.p.m.), ale tuż obok rozpościerają się tereny położone nieznacznie poniżej poziomu morza.
Swój unikalny charakter park zawdzięcza ogromnemu zróżnicowaniu krajobrazów będących świadectwem ostatniego zlodowacenia. Park obejmuje przełomową dolinę Odry, jej strefę krawędziową z licznymi punktami widokowymi oraz rozległe fragmenty wysoczyzn poprzecinanych wąwozami. Takie ukształtowanie powoduje   występowanie kontrastowych siedlisk przyrodniczych, od skrajnie mokrych i chłodnych po ciepłolubne i gorące. Wyjątkowe bogactwo flory i fauny parku znane jest w kraju i za granicą.
Miejscem majowego pikniku będzie polana pod Górą Czcibora w bezpośredniej bliskości  rezerwatu Wrzosowiska Cedyńskie, gdzie od końca września 2015r, funkcjonuje nowo wyznaczona ścieżka, pozwalająca na jego zwiedzanie. Cedyński Park Krajobrazowy to kolorowa mozaika, którą tworzą historia, geologia i przyroda.

Program:
Część I
Polana pod Górą Czcibora
12.30     - Uroczyste otwarcie Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego
12.30 - Oficjalne otwarcie nowej ścieżki dydaktyczno - promocyjnej w Rezerwacie 
           Wrzosowiska Cedyńskie
12.30 - 16.00
•    Eko Jarmark - stoiska z produktami regionalnymi ; m.in. cedyński miód akacjowy, serowarzy z Doliny Dolnej Odry, rękodzieło jadalne i inni.
•    Zabawa terenowa z nagrodami dla uczestników indywidualnych, rodzin i grup kilkuosobowych. Uczestnicy otrzymają karty terenowe z mapami, na których rozmieszczono punkty do odszukania w terenie. Należy je odnaleźć, rozwiązać zadania o tematyce przyrodniczej i wypełnioną kartę dostarczyć na stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych. Dla uczestników, którzy odnajdą punkty i rozwiążą poprawnie najwięcej zadań czekają nagrody;
•    Stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Nadleśnictwa Mieszkowice oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej z materiałami dla uczestników;
•    Wystawa o parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, konkursy i zabawy przyrodnicze z nagrodami dla najmłodszych organizowane przez pracowników ZPKWZ
•    Wspólne ognisko z kiełbaskami
Dla uczestników festynu przygotowano liczne konkursy ekologiczne, a dla laureatów przewidziano drobne nagrody w postaci wydawnictw Zespołu Parków Krajobrazowych. Będą również rozlosowane budki lęgowe i karmniki dla ptaków, które ufundowała Firma Milektron – Emilia i Halina Wołosz. Do dyspozycji dzieci będą wielkoformatowe puzzle, związane z Gminą Cedynia i przyrodą Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zachęcamy do wspólnego świętowania i dobrej zabawy  z nami  na polanie pod Górą Czcibora. Do dyspozycji będą stanowiska piknikowe oraz krąg ogniskowy.
Niech myślą przewodnią Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, będzie myśl, że zaczynając od własnego podwórka, dając przykład innym, możemy dokonać wielkich i ważnych zmian, aby chronić środowisko przyrodnicze najbliższego regionu, a w dalszej perspektywie – całej ziemi.
Część II
Stary Kostrzynek – świetlica wiejska „Nad rozlewiskiem”
Program:
18.00 – spacer przyrodniczy na punkt widokowy i użytek ekologiczny w Starym Kostrzynku – murawy kserotermiczne
19.00 – „Skarby kostrzyneckiego rozlewiska” - pokaz multimedialny z prelekcją przyrodniczą
20.00 – 30 lecie utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku – uroczystości jubileuszowe i biesiada śpiewacza 


Partnerzy Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego:
•    Nadleśnictwo Chojna
•    Nadleśnictwo Mieszkowice
•    Gimnazjum im Mieszka I w Cedyni
•    Ośrodek Edukacji Regionalnej Wiejski Kocur
•    Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
•    Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Piasku
•    Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
•    Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku
•    Sołtys i Rada Sołecka w Starym Kostrzynku
•    AERO JURAS – Jerzy Szałecki
•    MILEKTRON  Halina Wołosz