Szukaj

Akcja "Dbamy o zabytki i środowisko"

22 kwietnia 2016 roku w  ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz Światowego Dnia Ziemi Muzeum Regionalne w Cedyni wraz z partnerami przygotowało akcję „Dbamy o zabytki i środowisko”,  w czasie której uprzątnięty został teren grodziska w Cedyni.

Sprzątanie poprzedziła terenowa lekcja historii, w czasie której młodzi poznali wagę tego miejsca w historii naszego miasta. Walka między dwiema grupami- chłopców i dziewcząt- spotęgowała zaangażowanie uczniów w akcję, dzięki temu z grodziska usunięte zostały wszelkie znalezione odpady (ponad 10 wielkich worków śmieci!).
Młodzieży dziękujemy za zaangażowanie, jednak liczymy na to, że dzięki dzisiejszej lekcji, tego typu akcje nie będą musiały być zbyt często powtarzane.

GALERIA