Szukaj

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY: Wychowawca świetlicy (1 ETAT)

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne
- wykształcenie pedagogiczne

Wymagania dodatkowe
- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
- doświadczenie zawodowe lub społeczne w prowadzeniu zajęć kulturalnych, artystycznych, organizacji wystaw, imprez i wydarzeń kulturalnych
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność za przestępstwa umyślne, nie poszlakowa opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
- wysoka kultura osobista
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność pracy metodą projektu
- dobra znajomość obsługi komputera
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się, umiejętność nawiązywania kontaktów
- odpowiedzialność  i wysoki stopień zaangażowania w prace, dyspozycyjność
- umiejętność prowadzenia  zajęć plastycznych, rękodzielniczych, etc.
- chęć podnoszenia kwalifikacji
- mile widziane przygotowanie socjoterapeutyczne
- mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- mile widziana znajomość programów grafiki komputerowej  
- mile widziane prawo jazdy kat. B

Zakres głównych zadań:
- prowadzenie popołudniowych zajęć z dziećmi i młodzieżą ( zgodnie z ofertą )
- pomoc merytoryczna i organizacyjna w działalności zespołów i kół zainteresowań działających przy COKiS
- współtworzenie oferty, współorganizowanie oraz prowadzenie imprez, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych
- współpraca ze stowarzyszeniami i społecznością lokalną
- redagowanie treści do strony internetowej COKiS oraz wydawnictw
- współpraca przy promocji wydarzeń i zajęć

Czynności i umiejętności dodatkowe:
- nadzór i opieka ( za zmianę z pozostałymi pracownikami ) nad osobami spędzającymi czas wolny w COKiS
- współpraca z innymi komórkami COKiS

Oferty, zawierające:
- list motywacyjny i CV
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku wychowawcy, (lekarz medycyny pracy)

Należy składać osobiście lub przesłać pocztą, w kopertach z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko pracy”, w siedzibie Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu  plac Wolności 4.; 74-520 Cedynia w terminie do 20 września 2018 r.

Osoby spełniające wymagania zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Więcej informacji pod nr tel. 91 414 41 31

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) własnoręcznie podpisaną przez kandydata.

Obowiązek informacyjny
Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 131, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu jednorazowej rekrutacji) oraz art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres trwania rekrutacji.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Informujemy również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu jednorazowej rekrutacji.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.