Szukaj

Spotkanie z animatorem programu „Społecznik 2018”

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne współpracujące z organizacjami pozarządowymi na spotkanie z animatorem programu „Społecznik 2018”.

Animator przedstawi regulamin, zasady pozyskiwania dotacji oraz pomoc w dopracowaniu inicjatyw. Program „Społecznik 2018” to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego. Celami programu „SPOŁECZNIK 2018” jest:
- wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
- uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
- wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,
- „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu,
- zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w świetlicy osiedlowej COKiS w Cedyni, ul. Kolonia 4.

Serdecznie zapraszamy.