Szukaj

Warsztaty fotograficzne "Golice - wioska obrazu"

W ramach cyklu „Wioski tematyczne na pograniczu” zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne pod nazwą „Golice wioska obrazu”, które poprowadził szczeciński fotograf Grzegorz Czarnecki. Na pierwszym, wrześniowym spotkaniu, w pierwszej kolejności omówione zostały techniczne aspekty fotografii. Co to jest czułość, ogniskowa, przysłona, czas ekspozycji, jakie są między nimi zależności i co zrobić, aby każde wykonane zdjęcie było poprawne technicznie.

Ale co zrobić aby zdjęcie było ładne? Temu zagadnieniu poświęcona była druga część spotkania. Grzegorz Czarnecki opowiadał o zasadach kompozycji, o mocnych punktach obrazu i o tym, jak w praktyce zastosować wytyczne. Ale warsztaty, to nie tylko teoria, to również zajęcia praktyczne, więc wszyscy uczestnicy udali się w teren, aby wypróbować nabytą wiedzę i zrobić zdjęcie idealne. Pierwsze spotkanie zakończyło się wspólną prezentacją zrobionych fotografii.

Podczas drugiego spotkania w listopadzie, Grzegorz Czarnecki postawił przed uczestnikami trudne zadanie - fotografia detalu architektonicznego. Drugim tematem tego spotkania było poznanie sylwetek znanych, polskich fotografów, którzy swoją twórczością na stałe zapisali się na kartach historii fotografii artystycznej. Prowadzący opowiadając o Zofii Rydet, Edwardzie Hartwigu, Bogdanie Łopieńskim, prezentował jednocześnie ich pracę. Niespodzianką była możliwość rozmowy na żywo z jednym z założycieli Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Po części teoretycznej słuchacze od razu mogli wypróbować zdobytą wiedzę fotografując miejscowe elementy architektury, a następnie pojechali do Cedyni i tam kolejną sesją fotograficzną przy wieży widokowej zakończyli spotkanie z warsztatami fotograficznymi „Golice- wioska obrazu”. Organizatorem warsztatów był Andrzej Łazowski z Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.