Szukaj

Spotkanie z Pawłem Klimkiem

W dniu 15.11.2017r. o godzinie 18:00 mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Cedynia, na spotkanie poświęcone tematowi rozwoju lokalnego sołectwa Orzechów z wykorzystaniem rozwiązań ekonomii społecznej.

Organizowane spotkanie ma stać się pretekstem do wspólnej i szczerej rozmowy z mieszkańcami o najważniejszych potrzebach lokalnej społeczności oraz o niewykorzystanych jeszcze szansach lokalnego rozwoju, które dostrzegają w otoczeniu własnej miejscowości. W trakcie spotkania planujemy również omówić możliwe i dopasowane do potrzeb mieszkańców rozwiązania ekonomii społecznej i ofertę bezpłatnego wsparcia rozwojowego OWES.

ZAPROSZENIE