Szukaj

Lubiechów Dolny - wioska ceramiczna

W dniach 14-15 października 2017 na świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Dolnym odbył się pierwszy etap warsztatów ceramicznych prowadzonych przez panią Małgorzatę Małecką. Uczestnicy biorący udział, na wstępie zapoznali się z tematem zajęć oraz wspólnie wykonali projekt obrazu.

Stworzyli i oczyścili gliniane elementy tworzące zaprojektowany obraz i pozostawili do wyschnięcia. Następnego dnia uczestnicy dopracowali poszczególne fragmenty, oraz nanieśli na nie szkliwo, żeby później pomalować je angobami. Wykonaną pracę pozostawili do wypalenia, aby po dwóch tygodniach móc znowu się spotkać i dokończyć dzieło.

W dniach 28-29 października 2017 odbył się drugi etap warsztatów ceramicznych. Uczestnicy spotkali się aby wspólnie dokończyć projekt. W pierwszym dniu z wypalonych elementów ułożyli kompozycję w formie obrazu, oraz rozmieścili elementy tworzące ramę. Pozostałe elementy przykleili do podłoża. W ostatnim dniu wykonano niewielkie prace końcowe oraz umieszczono obraz na miejscu docelowym. Obraz przedstawia akwarium z rybami co jest nawiązaniem do tego, że wieś od najdawniejszych czasów była wioską rybacką, a mieszkańcy zajmowali się głównie rybołówstwem. Skończony obraz można podziwiać na świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Dolnym. W przyszłym roku Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu planuje kontynuować prowadzenie warsztatów w Lubiechowie Dolnym pod nazwą "wioska ceramiczna".

Lubiechów Dolny - wioska ceramiczna