Szukaj

Zasłużeni dla Gminy Cedynia

Na sesji Rady Miejskiej 31 maja cedyńscy radni podjęli uchwałę o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Gminy Cedynia” trojgu mieszkańcom naszej gminy: pani Emilii Karpiak, panu Zenonowi Pikule i pośmiertnie panu Piotrowi Misiurze.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Cedyni nr XXV/230/08 z 19 grudnia 2008 roku tytuł „Zasłużonego dla Gminy Cedynia” jest wyrazem wyróżnienia i uznania dla osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Gminie w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, sportu, ochrony życia i zdrowia, inicjatyw gospodarczych, obronności Ojczyzny lub promocji Gminy.

Uroczystość uhonorowania zaszczytnym tytułem pani Emilii Karpiak, nauczycielce kilku pokoleń cedyńskiej młodzieży, wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedyni, matce chrzestnej statku PŻM "Cedynia" miała miejsce podczas obchodów jubileuszu oświaty w gminie Cedynia.

W sobotę 24 czerwca, podczas oficjalnego otwarcia Dni Cedyni, z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztofa Nowaka oraz burmistrz Cedyni Gabrieli Kotowicz tytuł „Zasłużony dla Gminy Cedynia” otrzymali: pośmiertnie pan Piotr Misiura - wybitny nauczyciel, wychowawca kilku pokoleń cedyńskiej młodzieży, oraz społecznik, który z oddaniem pracuje na rzecz swojej miejscowości i gminy, wieloletni działacz samorządowy, nieprzerwanie od 43 lat pełniący  funkcję sołtysa wsi Piasek - pan Zenon Pikuła. W imieniu ś.p. Piotra Misury tytuł odebrała jego żona Renata Misiura.

Podczas sobotniej uroczystości na scenie cedyńskiego amfiteatru obecny był również pan Czesław Kroczak, który otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Gminy Cedynia” podczas ubiegłorocznych Dni Cedyni.

Wszyscy uhonorowani wpisali się do Księgi Pamiątkowej Gminy Cedynia, założonej specjalnie dla uwiecznienia wyjątkowych i ważnych dla naszej społeczności wydarzeń.

Foto: Bartosz Bogdanowicz