Szukaj

Jubileusz 70-lecia oświaty w gminie Cedynia

Pierwszy dzień tegorocznych Dni Cedyni poświęcony był jubileuszowi 70-lecia oświaty w gminie Cedynia. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 22 czerwca 2017 r. mszą świętą w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni.

Następnie odbył się przemarsz ulicami miasta z kościoła do szkoły, po czym w budynku szkolnym rozpoczął się uroczysty apel z częścią artystyczną, przygotowaną przez uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Na widowni było wielu zaproszonych przez organizatorów byłych nauczycieli, pracowników administracji ze wszystkich obecnych i nieistniejących już szkół gminy Cedynia. Swoją obecnością zaszczycili nas również Zachodniopomorski Wicekurator Jerzy Sołtysiak, dyrektor w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie Izabela Pawlak. Jerzy Sołtysiak odczytał list skierowany do władz gminy od zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy.

Bardzo ważnym punktem uroczystości jubileuszowych było nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Cedynia” wieloletniej nauczycielce i dyrektorce cedyńskiej Szkoły Podstawowej pani Emilii Karpiak. Ceremonii uhonorowania dokonała burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak. Gratulacje w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty złożył wicekurator Jerzy Sołtysiak. Głos zabrał również pan kapitan żeglugi morskiej Józef Gawłowicz, który wspomniał o zasługach, jakie dla promocji Cedyni w świecie położyła pani Emilia Karpiak, będąc od 1972 roku matka chrzestną dwóch statków PŻM „Cedynia”.

W części artystycznej przygotowanej przez nauczycielkę cedyńskiego Gimnazjum im. Mieszka I Stellę Blachnierek, uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej w zabawny sposób zaprezentowali historię oświaty cedyńskiej od 1947 roku do chwili obecnej.

Po akademii na zaproszonych na uroczystość gości czekały wystawa zdjęć, kronik szkolnych, prezentacja multimedialna oraz poczęstunek w specjalnie na ten dzień przygotowanej kawiarence. Była to doskonała okazja do rozmów, wspomnień o czasach, kiedy tworzyła się cedyńska oświata.

Dziękujemy wszystkim byłym nauczycielom i pracownikom szkoły za zaszczycenie nas swoją obecnością podczas uroczystości, za podzielenie się swoim wspomnieniami.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Jubileuszu składamy serdeczne podziękowanie: nauczycielom, uczniom i pracownikom Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Piasku, Radom Rodziców, Cedyńskiem Bractwu Historycznemu „Comitatus” oraz  wszystkim, którzy udostępnili zdjęcia i pamiątki ze swoich prywatnych zbiorów.

foto: Bartosz Bogdanowicz