Szukaj

Podziękowanie za współpracę

Szanowni Państwo. W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2016r. mojej misji w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu, proszę o przyjęcie moich serdecznych podziękowań za dotychczasową współpracę. Dziękuję za okazaną życzliwość, zaufanie i zrozumienie we wspieraniu inicjatyw służących rozwojowi i promocji Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, podczas pełnienia przeze mnie zaszczytnej funkcji dyrektora tejże placówki.

Z wdzięcznością myślę o ostatnich dwóch latach mojego życia zawodowego i możliwości współpracy z wieloma osobami i instytucjami, na rzecz budowania lokalnej wspólnoty Gminy Cedynia.

Mimo krótkiego czasu, jako dyrektor miałem szczęście, iż mogłem urzeczywistnić swoją wizję funkcjonowania instytucji kultury, jak i wprowadzić szereg usprawnień i innowacji, łącząc własne zamierzenia z nadziejami i oczekiwaniami samorządu, jak i odbiorców.

Jako animator kultury i muzealnik, czuję łączność z moimi poprzednikami  oraz ze wszystkimi pracownikami, z którymi miałem radość tworzyć historię tego miejsca. Mam nadzieję, że spełniłem pokładane we mnie oczekiwania i nie zawiodłem okazanego mi zaufania.

Ufam, że nasza wspólna praca zostanie właściwie oceniona, pozostając w życzliwej pamięci wszystkich, dla których Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne i cedyńskie biblioteki, pozostają świątynią wiedzy i doświadczenia minionych pokoleń. Mam również nadzieję, iż nasze dotychczasowe starania będą konsekwentnie kontynuowane i rozwijane w poczuciu dobra wspólnego.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz działające w jego strukturze Muzeum Regionalne będzie nadal ważnym dla mnie miejscem. Zapewniam, iż będę wspierał wszelkie  inicjatywy podejmowane dla dobra tej instytucji oraz lokalnej społeczności. Ze swojej strony deklaruję gotowość współpracy i pomocy, jaką będę miał możliwość udzielić na nowym stanowisku pracy.

Zawsze będzie można liczyć na moją pomoc przy realizacji przedsięwzięć mających korzystny wpływ na dalszy rozwój – tak Ośrodka Kultury, Muzeum Regionalnego jak i całej Gminy Cedynia.

Wierzę, iż nasza dalsza współpraca będzie układać się pomyślnie.

Do zobaczenia na kulturowych szlakach!

Z wyrazami szacunku
Paweł Pawłowski
Cedynia 28 grudnia 2016r.