Szukaj

Dzień Seniora - relacja

"..pieśń dodaje siły i rozwesela nas, z nią trzeba iść przez życie dopóki mamy czas.."  Hymn emerytów i rencistów był mottem spotkania cedyńskich seniorów w świetlicy w Golicach.

Biesiada śpiewacza, konkursy, występy artystyczne oraz tańce wypełniły program Dnia Seniora w sobotę 22 października 2016r. Spontaniczna zabawa i gorąca atmosfera zintegrowała ponad 100 gości, w tym trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Cedyni, Stowarzyszenie Złoty Wiek- Nadodrzański Dom Seniora oraz Stowarzyszenie Wrzosowe Wzgórza. Dla gości wystąpiła młodzież z Koła wokalnego przy Cedyńskim Ośrodku Kultury, duet Agata Krupińska i Janusz Rusak, Anna Krajewska-Pędzik, Zespół Wokalny Kalimera oraz Kapela Rewir. Również sami seniorzy zaskoczyli publiczność humorem i umiejętnościami: na harmonijce ustnej zagrał pan Czesław Wąsik, natomiast występ poetycko-muzyczny zaprezentowała pani Stefania Mazur.

..."wiec nie żałujmy głosu, śpiewajmy wszyscy wraz, a nasz hymn emerytów niech jednoczy nas"

Dzień Seniora zorganizował Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. Spotkanie prowadził Paweł Pawłowski (dyrektor COKiS), konkursy przygotowały i prowadziły: Ewelina Świderska i Edyta Frosik.

Potrawy przygotował Nadodrzański Dom Seniora w Starej Rudnicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiechowie Górnym oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Cedyni.

Organizatorzy pragną podziękować panu Marianowi Cabanowi z pomoc w dowozie gości na spotkanie.

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia w tym m.in.
•    Firmie przewozowej pana Mariana Cabana
•    Stowarzyszeniu Złoty Wiek - Nadodrzańskiemu Domowi Seniora w Starej Rudnicy,
•    Kołom Gospodyń Wiejskich
•    Wykonawcom : młodzieży z Koła Wokalnego przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Zespołowi Śpiewaczemu Kalimera, Annie Krajewskiej- Pędzik, Kapeli Rewir
•    Pracownikom CPiT, ZGKiM i COKiS
•    Mecenasom: panu Franciszkowi Polnemu z Cedyni

GALERIA FB