Szukaj

Nowe przystanki na starych szlakach

Nie lada gratkę mieli miłośnicy historii i regionaliści w piękną słoneczną niedzielę 18 września 2016r.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zaproponował poznawanie miejscowości Siekierki w formie rajdu pieszego. Po nieznanych szerzej miejscach, związanych z przeszłością tej niewielkiej nadodrzańskiej wsi oprowadzał przewodnik PTTK- Paweł Pawłowski.

Rajd rozpoczął się w samo południe, przy ustawionym w 1974r pomniku ku pamięci polskich saperów, przy dawnej stacji kolejowej w Siekierkach.

W przystępnej formie, z pomocą reprodukowanych zdjęć i starych widokówek, przewodnik oprowadzał nas po kolejnych punktach znajdujących się w programie zwiedzania.

Na przyczółku pierwszego nieistniejącego już mostu kolejowego, który wiódł na Wyspę mineralną i dalej przez Odrę, dowiedzieliśmy się o burzliwej historii wszystkich siekierkowskich przepraw. Most za sprawą nagłaśnianego od ponad roku projektu rewitalizacji jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów w Siekierkach. W tym roku był bohaterem filmów realizowanych przez Bogusława Wołoszańskiego i Kazimierza Rabskiego. Mogliśmy też dowiedzieć się więcej na temat planów utworzenia ścieżki pieszo rowerowej oraz platformy widokowej na konstrukcji mostu. Wniosek o dofinansowanie remontu i rewitalizacji przygotowuje we współpracy z Gminą Cedynia i partnerami z Niemiec, Zarząd Parków Krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego.

Po obejrzeniu budynków dawnej stacji kolejowej Siekierki, uczestnicy musieli wspiąć się na szczyt wzgórza z punktem obserwacyjnym 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 1. AWP. z  II wojny światowej. Dzięki pracom porządkowym, przerzedzeniu rosnących na stoku robinii akacjowych i pomocy Nadleśnictwa Mieszkowice, udało się uzyskać wspaniały widok na dolinę Odry i obie przeprawy mostowe. Tzw. ławeczkę reżyserską dla redaktora Bogusława Wołoszańskiego ufundowała pani Halina Wołosz - właściciel Firmy Milektron, kiedy to ze wzgórza nagrywał zdjęcia do swojego najnowszego programu (premiera zapowiadana jest na jesień tego roku).

Na trasie spaceru wiejskiego znalazły się też ruiny kruszarni kamieni, zbudowanej na początku XX wieku. Wiele wątków z dziejów miejscowości dopowiadali nam uczestnicy naszego rajdu z Neukustrinchen (Niemcy). Były Burmistrz - Ulrich Kochler ze Stowarzyszenia Historycznego poinformował nas, iż kamienie kruszone w tym miejscu, posłużyły do budowy fundamentów kościoła w Neukustrinchen.

Największe wrażenie na wszystkich, zrobił jednak wodospad przy dawnej osadzie Eichhorntal/ Trutwiniec, gdzie od średniowiecza funkcjonowały trzy młyny wodne. Dzięki pomocy Nadleśnictwa Mieszkowice, mieszkańców Siekierek i pani Haliny Wołosz oczyszczono to miejsce z dzikiej roślinności i odsłonięto urokliwą dolinkę z wodospadem. Ustawiono tu również ławki, jako punkt do wypoczynku i kontemplacji dla turystów i pielgrzymów, którzy już wkrótce będą tędy podążać nowo wytyczanym szlakiem milenijnym z Cedyni do Siekierek.

Archiwalne zdjęcia udostępnione przez pana Rafała Kubicę z Mieszkowic, pokazują czar dawnych fotografii i dokumentują życie, jakim tętniła wiewiórcza dolina do 1945r.

Tu po raz kolejny poznaliśmy nowe dla nas fakty, że tuż przy wodospadzie znajdował się grobowiec należący do rodziny młynarzy z Eichhorntal. Jego ruiny są widoczne do dziś.

Odwiedziliśmy również strzelnicę przedwojennego bractwa kurkowego z Siekierek, miejsce gdzie do 1945r. stał młyn – koźlak a w latach powojennych wieża – dostrzegalnia przeciwpożarowa a na koniec:  Sanktuarium pw. Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju.
Rajd zakończyło ognisko integracyjne przygotowane przez Sołectwo Siekierki.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołtys Sołectwa Siekierki – Franciszek Liszka, pragną serdecznie podziękować za przygotowanie trasy Rajdu : Nadleśnictwu Mieszkowice, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz pani Halinie Wołosz wraz z pracownikami Firmy Milektron.

Już dziś zapraszamy turystów - miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, do udziału w kolejnych wycieczkach planowanych w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy!

GALERIA

Stare fotografie wodospadu w Siekierkach ze zbiorów Rafała Kubicy z Mieszkowic.