Szukaj

Podziękowania za Gminne Dożynki

11 września 2016 r. mieszkańcy naszej gminy złożyli uroczyste podziękowania za tegoroczne zbiory i prośby o pomyślność przyszłych. Gminne Dożynki w Bielinku były naszym wspólnym świętem i zarazem odpoczynkiem po ciężkiej pracy. Była to również okazja do podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w zbiory, dzięki którym na nasze stoły trafiają dary natury.

Widoczne zaangażowanie mieszkańców poszczególnych sołectw i kół gospodyń wiejskich w przygotowanie wieńców oraz kulinariów, pozwoliło wszystkim uczestnikom na pomyślne celebrowanie tegorocznego Święta Plonów. Pomysłowość oraz entuzjazm zostały nagrodzone podczas konkursów i potyczek sołeckich.

Wspólnie podzielony dożynkowy bochen chleba niech się stanie symbolem pomyślności wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia.

Jednocześnie pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim partnerom i mecenasom,  zaangażowanym w przygotowanie dożynek gminnych.

Państwa nieocenione wsparcie umożliwiło pełną realizację zakładanego programu. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy uczcić święto plonów, które jest jednym z ważniejszych wydarzeń dla mieszkańców naszej Gminy, a jednocześnie zaprezentować potencjał twórczy lokalnej społeczności, regionalne produkty kulinarne, a przybyłym gościom – bogactwo tradycji i natury Gminy Cedynia.

GALERIA

Wyrażamy naszą wdzięczność i dziękujemy za wsparcie finansowe

Szczecińskim Kopalniom Surowców Mineralnych – sponsor główny

Markowi Grynkiewiczowi - Europen Group Capital

Adzie Józefczyk

Agnieszce i Arkadiuszowi Numryk

Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie

Marcie i Markowi Przybyłom

Urszuli i Krystianowi Łebkowskim

Dziękujemy za darowizny rzeczowe i wsparcie organizacyjne

Adamowi Babickiemu

Annie i Arkadiuszowi Mruk

Agnieszce Fedorowicz

Firmie Apexim AB

Danielowi Klimasowi

Franciszkowi Janulewiczowi i Volkerowi Pfeiffer - Gospodarstwo Ekorol Łaziszcze

Elżbiecie Sadłocha

Halinie i Emili Wołosz- Milektron Sp.z o.o.

Krzysztofowi Góreckiemu i Sławomirowi Kruszyńskiemu

Krzysztofowi Świderskiemu

Małgorzacie Kowalczyk

Markowi Dreli

Piekarni – Cukierni Maxx

Wioletcie Węcławskiej

Za przygotowanie organizacyjne dziękujemy:

Mieszkańcom Sołectwa Bielinek

Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedyni i z Piasku

Zespołom śpiewaczym i wykonawcom: Kalimera, Oderberg Stadt Pfeiffer, Skansen Museum Altranft,  Marzenie, Wełtynianka, Dobrawa, Jarzębina, Anna Krajewska – Pędzik, Rewir, Anna von Ameln, 4Ever,

Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Centrum Promocji i Turystyki oraz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

 
Burmistrz Gminy Cedynia – Gabriela Kotowicz

Radny Rady Miejskiej – Roman Mazierski

Sołtys Sołectwa Bielinek – Jadwiga Gruchała

Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Paweł Pawłowski