Szukaj

Podziękowania za Dni Cedyni 2016

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak oraz  Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Paweł Pawłowski pragną serdecznie podziękować za udzieloną pomoc finansową, wsparcie i współpracę przy organizacji Dni Cedyni 2016.

Szczecińskim Kopalniom Surowców Mineralnych S.A. – sponsorowi strategicznemu

1.    Grażynie i Zbigniewowi Bogdanowiczom
2.    Bankowi Spółdzielczemu w Cedyni
3.    Zdzisławowi Cieślikowi
4.    Zofii Chańskiej- Prezesowi firmy Canpol sp. Z o. o.
5.    Krystynie i Zenononowi Drozdowskim
6.    Barbarze i Władysławowi Edelmuller – Gospoda u Barbary w Osinowie Dolnym
7.    Ekotrans Patrycja i Norbert Prinz
8.    Fundacji Skarby Pomorza
9.    Andrzejowi i Robertowi Erdmann- Hotel Piast w Cedyni
10.    Marcie Garbart
11.    Barbarze Głodek
12.    Gabrieli Głodek i Waldemarowi Gorzelańczyk- Pizzeria Avanti w Cedyni
13.    Markowi Grynkiewiczowi
14.    Krzysztofowi Góreckiemu i Sławomirowi Kruszyńskiemu
15.    Iwonie Junikiewicz
16.    Adzie Józefczyk
17.    Danielowi Klimas
18.    Piotrowi Kobusiakowi
19.    Grzegorzowi Kopij 
20.    Małgorzacie Kowalczyk
21.    Milenie Kroczak
22.    Hubertowi Krysiakowi
23.    Magdalenie Krupińskiej
24.    Rafałowi Kubicy- pracownikowi Nadleśnictwa Mieszkowice
25.    Dorocie i Kazimierzowi Krupińskim
26.    Joannie Kruszyńskiej
27.    Krzysztofowi Kruszyńskiemu
28.    Helenie i Kazimierzowi Kubik
29.    Agnieszce Kupniewskiej
30.    Ewie Listowskiej
31.    Urszuli Łebkowskiej
32.    Janowi Grzysiowi- Nadleśniczemu oraz pracownikom Nadleśnictwa Mieszkowice
33.    Malwinie Markiewicz
34.    Żanecie i Janowi Noworolnik
35.    Marcinowi Paluchowi- Radnemu Rady Miejskiej w Cedyni
36.    Marcie i Markowi Przybyłom- firma Maliko 
37.    Radeko sp z o.o.
38.    Mariuszowi Ratajowi
39.    Rybackiej Spółdzielni Regalica
40.    Marcinowi Selidze - Karczma w Parku
41.    Małgorzacie i Tomaszowi Siergiej - Hodowla Koni Red Wine w Żelichowie
42.    Krystynie i Krzysztofowi Sobiś
43.    Krzysztofowi Grzesiakowi- Prezesowi Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych
44.    Zdzisławowi Tondel- radnemu Rady Miejskiej w Cedyni
45.    Halinie i Emilii Wołosz
46.    Bogusławowi Wrzos
47.    Lucynie Żywickiej i Januszowi Siedmiogrodzkiemu
oraz wszystkim  darczyńcom anonimowym.

Dodatkowo serdeczne podziękowania kierujemy do Firmy Arpol za ufundowanie nagród w Biegu do orła, do  Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców gminy Cedynia za pomoc w przygotowaniu posiłków i ciast dla obsługi imprezy.

Wszystkich wystawców i uczestników Cedyńskich Spotkań z Historią, dr Pawłowi Migdalskiemu, Cedyńskiego Bractwa Historycznego Comitatus, Fundacji Rodem z Polski, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Walhalla, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Cedynia, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, wykonawców podczas koncertu Młoda Cedynia : Anny Krajewskiej Pędzik, Mileny Kroczak, Dominika Zatora, ErdoY i Paziu czyli Pawła Kormana i  Patryka Cieślaka, Patrycji Szczerby, Anny Brzozowskiej, Kamili Głodek, Wiktorii Kalarus, Agaty Krupińskiej, Beaty Dziury, Wiktorii Walczak oraz wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia, którzy włączyli się w przygotowanie i wzięli aktywny udział w święcie miasta.

Już dziś zapraszamy na kolejne Dni Cedyni, które odbędą się w dniach 23–25 czerwca 2017r.