Szukaj

Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski

W niedzielę 26 czerwca 2016r, podczas uroczystości Błogosławieństwa Wody prowadzonej przez księdza dziekana kanonika Michała Kostrzewę, z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Wyznacznika Najdalej Wysuniętego na Zachód Punktu RP w osobach Pana Zbigniewa Bogdanowicza i Tadeusza Martyki, odsłonięto uroczyście kamień pamiątkowy, oznaczający zachodni kraniec Rzeczypospolitej Polskiej.

Kamień ustawiono we współpracy Gminy Cedynia, oraz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Nadleśnictwa Mieszkowice, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i sponsorów (McDonald Cedynia).

Kamień i żwir do estetyzacji terenu przekazały Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Litery na kamieniu wykuł Wincenty Zalewski z Witnicy a litery poczernił Jerzy Hybiak.

Postument pod kamień zaprojektował arch. Inż. Janusz Wójcik a wykonała go firma Elbud Wojciecha Dreli. Nad całością prac czuwał kierownik Referatu Planowania, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Cedyni- Sebastian Portkowski oraz Kazimierz Pociej.

Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski

Dużego wsparcia dla projektu udzielił Rafał Kubica geodeta z Nadleśnictwa Mieszkowice, który wskazał w terenie wszystkie punkty geograficzne oraz wytyczył przebieg ścieżki edukacyjnej.

Najdalej na zachód położony obszar Polski. Punkt znajduje się na terenie Gminy Cedynia, w Powiecie Gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim, pomiędzy wsią Stary Kostrzynek a Osinów Dolny, na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Punkt numer 630-553*G o współrzędnych geograficznych WGS 84 52° 50' 15,5795'’ N, 14° 07'22,5482'’ E jest najdalej wysuniętym na zachód punktem granicy Państwa. Punkt ten znajduje się  w nurcie rzeki Odry w odległości 200 metrów  w kierunku południowo-zachodnim od kamienia pamiątkowego, który stanął nad Odrą

Aby przyciągnąć jak najwięcej turystów zatrzymujących się przy przejściu granicznym w Osinowie Dolnym i na parkingu przy restauracji McDonalds, do kamienia pamiątkowego poprowadzono bezpieczną ścieżkę edukacyjną o długości 620 metrów. Zaczyna się ona przy Pomniku Matek Polek czekających na powrót Synów z Wojny, w Osinowie Dolnym. Ścieżka prowadzi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 126 w kierunku Starego Kostrzynka. Na parkingu przy pomniku vis a vis mostu granicznego nad Odrą, ustawiono pierwszą z trzech tablic informacyjnych, opracowanych przez Pawła Pawłowskiego (COKIS) i Igora Szakowskiego (Zespół Parków Krajobrazowych). Estetyczne tablice i oznaczniki wykonała firma Mentor z Połczyna Zdroju.

Druga tablica ustawiona jest przy kamieniu pamiątkowym przy placu manewrowym w punkcie czerpania wody gaśniczej nad Odrą. Trzecia natomiast jest umiejscowiona na niewielkim wniesieniu, najbliżej, bo jedynie 148 metrów od punktu najdalej wysuniętego na zachód, umiejscowionego w nurcie rzeki Odry.

W najbliższych latach we współpracy z Nadleśnictwem Mieszkowice i Zespołem Parków Krajobrazowych ma powstać w tym miejscu infrastruktura turystyczna wraz z niewielkim parkingiem przy drodze wojewódzkiej 126.

W uroczystości wziął udział pan Grzegorz Jeżyna Sekretarz Gminy Horodło, w której znajduje się punkt położony najbardziej na wschód w Polsce.

Pragniemy podziękować za pomoc w przygotowaniu tablic w wersji angielskiej i niemieckiej, paniom: Ewie Czerwiakowski i Weronice Bartkowiak oraz panu Igorowi Szakowskiemu.